Sponsoren

Dankzij onze trouwe sponsoren kunnen wij ons belangrijke werk voortzetten in de gemeente Edam - Volendam.

Ereleden

Leden, ouder dan 65 jaar en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging, worden tot erelid benoemd. Men wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en is vrijgesteld van de herhalingsverplichting en contributiebetaling. De geldigheid van het EHBO-diploma vervalt, wanneer men niet meer actief deelneemt aan de herhalingslessen. Als het diploma vervalt, wordt men ook uitgeschreven als lid van de Nationale Bond voor EHBO te Eemnes. Wel blijft men lid van onze vereniging en ontvangt men 2 x per jaar ons verenigingsboekje.

 • Henk Binken
 • Tinie de Boer-Plat
 • Tom Bond
 • Lou Deen
 • Cees Dijkgraaf
 • Tiny Doets-Schilder
 • Pim Eijlander
 • Afra Jansen Steur
 • Cees Jonk
 • Willem Jonk
 • Jan Kemper
 • Cees Keuken
 • Evert Koning
 • Kees Koning
 • Kees Kras
 • Theo Kras
 • Jannig Kroon – Koning
 • Dick Kwakman
 • Kees Meiden, van der
 • Cees Molenaar
 • Jaap Molenaar
 • Jaap Mooijer
 • Jaap Mossel
 • Henk Nek, van
 • Jan Nieuweboer
 • Bram Pegt
 • Pauline Pegt-Abramski
 • Jan Schilder
 • Anneke Schilder – Steur
 • Jan Schokker
 • Cees Smit
 • Lou Snoek
 • Bruin Tol
 • Cor Tol
 • Nel Tol – Kwakman
 • Aaf Tol – Sier
 • Agie Tuyp – Tol
 • Jack Veerman
 • Crelis Waayer

ERELEDEN, hoe zat het ook alweer.
Sinds een aantal jaren hanteren wij voor het Erelidmaatschap de volgende regel: Ben je 65 jaar of ouder en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging? Dan ben je voortaan vrijgesteld van de herhalingsverplichting. Wil je echter het EHBO-diploma geldig houden, dán ben je verplicht om jaarlijks álle lessen bij te wonen. De betalingsverplichting van de contributie komt te vervallen, maar een donatie aan de verenigingskas mag altijd!

Alleen nog als AED/bediener/vrijwilliger reanimatie beschikbaar zijn?
Als je als erelid niet langer het complete EHBO-diploma geldig wilt houden, maar wél beschikbaar wilt blijven als vrijwilliger Reanimatie/AED-bediener, kun je via de Reanimatiegroep van Kaderinstructeur Jaap Zwarthoed wél jaarlijks de reanimatieherhalingsles bijwonen. Aanmelden via jaaptroet@quicknet.nl

Nadere uitleg over voorwaarden EHBO-onderscheidingen
Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen: tijdens de 1e Algemene Herhalingsles, tevens opening van het EHBO-herhaalseizoen, worden weer een aantal leden van onze EHBO-vereniging gehuldigd vanwege langdurig lidmaatschap. In 2018 zal de eerste les georganiseerd worden in het Don Bosco College op donderdag 13 september om 19.30 uur in de aula van de school.
Deze les telt mee als verplichte herhalingsles en daarbij worden dus ALLE leden geacht aanwezig te zijn!! Hieronder het overzicht zoals door de Nationale Bond voor EHBO wordt gehanteerd alvorens iemand voor “een speldje” in aanmerking komt. Voor nadere informatie kunt zich uiteraard altijd wenden tot ons secretariaat via volendamehbo@gmail.com.

aantal jaren lid – Soort onderscheiding
20 jaar – Bondsinsigne in Brons
35 jaar – Bondsinsigne in Zilver
45 jaar – Bondsinsigne in Goud

EHBO-cursus bijwonen?

Door het jaar heen starten er nieuwe beginnerscursussen. Dit alles volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis Den Haag.

Lees meer

HartslagNu,

het oproepsysteem voor reanimatie in Nederland.

Wacht niet langer met aanmelden!

Aanmelden

In Case of Emergency

Download de ICE app

Download