Hoe werkt de AED-nazorg?

Verleende U EERSTE HULP??
Bel de Nazorggroep: “24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar”

Zo nu en dan komen bij het bestuur en het kaderteam berichten binnen over EHBO(st)ers die betrokken waren bij een hulpverlening.

Op zich is dat al een bijzondere prestatie als je in staat bent om iemand in nood te helpen of zelfs het leven te redden. Van groot belang is: hoe ga je ermee om?

Als een hulpverlening niet goed is verlopen, of enorm ingrijpend was door zeer ernstige verwondingen of, in het ergste geval, waarbij iemand is overleden, dan kun je een beroep doen op onze nazorggroep. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar:

Zodra je contact opneemt met Gré Veerman of Marga de Boer-Tuip, is de eerste stap al gezet. Het is erg belangrijk om je eigen verhaal te kunnen doen zonder dat iemand daarover oordeelt of véroordeelt of je het wel goed hebt gedaan of wat je beter had kunnen doen of laten.

De leden van de nazorggroep zijn speciaal opgeleid om met uw verhaal om te gaan, geheel onpartijdig en zónder oordeel. Zij kunnen je geruststellen of, indien dat noodzakelijk wordt geacht, verder verwijzen naar andere hulpinstanties. Maar belangrijk is: praat erover!! Juist in de eerste uren na een ingrijpende hulpverlening kan dat van grote invloed zijn op de verdere verwerking.

De nazorggroep is te bereiken via

Marga de Boer-Tuip
Volgervenneplein 7
tel. 361094 / 06- 5094 2192

Gré Veerman
Saturnusstraat 39
tel. 366893 / 06- 5123 4806

Geneert u zich niet, het is juist bijzonder dapper als ook U om hulp durft te vragen!

Soms worden hulpverleners lastiggevallen, geschoffeerd of zelfs belemmerd in hun werk. Blijf er niet mee lopen, maar praat erover. Zonodig kan er zelfs aangifte worden overwogen, want iedereen blijft zowel mondeling als fysiek van de hulpverleners AF!

EHBO-cursus bijwonen?

Door het jaar heen starten er nieuwe beginnerscursussen. Dit alles volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis Den Haag.

Lees meer

HartslagNu,

het oproepsysteem voor reanimatie in Nederland.

Wacht niet langer met aanmelden!

Aanmelden

In Case of Emergency

Download de ICE app

Download