Bestuursleden

Regina Kemper-Schilder, penningmeester
Tom Veerman, voorzitter
Jeanette Kes-Veerman, secretaris