ERE LEDEN

Onze 36 ereleden per september 2017

Leden, ouder dan 65 jaar en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging, worden tot erelid benoemd. Men wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en is vrijgesteld van de herhalingsverplichting en contributiebetaling. De geldigheid van het EHBO-diploma vervalt, wanneer men niet meer actief deelneemt aan de herhalingslessen. Als het diploma vervalt, wordt men ook uitgeschreven als lid van de Nationale Bond voor EHBO te Eemnes. Wel blijft men lid van onze vereniging en ontvangt men 2 x per jaar ons verenigingsboekje.

Henk Binken
Tinie de Boer-Plat
Tom Bond
Lou Deen
Cees Dijkgraaf
Pim Eijlander
Cees Jonk
Willem Jonk
Thea Kap - v. Wattingen
Evert Karregat
Jan Kemper
Cees Keuken
Cees Koning
Evert Koning
Kees Kras
Theo Kras
Jannig Kroon - Koning
Cees Molenaar
Jaap Molenaar
Jaap Mooijer
Jaap Mossel
Henk van Nek
Bram Pegt
Pauline Pegt-Abramski
Jan Schilder
Anneke Schilder - Steur
Jan Schokker Weegschaalstraat
Cees Smit
Bruin Tol
Cor Tol
Nel Tol - Kwakman
Aaf Tol - Sier
Agie Tuyp - Tol
Hein Veerman
Jack Veerman
Crelis Waayer

ERELEDEN, hoe zat het ook alweer?
Sinds een aantal jaren hanteren wij voor het Erelidmaatschap de volgende regel: Ben je 65 jaar of ouder en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging? Dan ben je voortaan vrijgesteld van de herhalingsverplichting. Wil je echter het EHBO-diploma geldig houden, dán ben je verplicht om jaarlijks álle lessen bij te wonen. De betalingsverplichting van de contributie komt te vervallen, maar een donatie aan de verenigingskas mag altijd!

Alleen nog als AED/bediener/vrijwilliger reanimatie beschikbaar zijn??
Als je als erelid niet langer het complete EHBO-diploma geldig wilt houden, maar wél beschikbaar wilt blijven als vrijwilliger Reanimatie/AED-bediener, kun je via de Reanimatiegroep van Kaderinstructeur Jaap Zwarthoed wél jaarlijks de reanimatieherhalingsles bijwonen. Aanmelden via jaaptroet@quicknet.nl